WAT GAAN WE DOEN?

De gemeente Tubbergen gaat een Omgevingsvisie opstellen. Een Omgevingsvisie is een visie op de toekomst van onze gemeente. Hiervoor gebruiken we de ambities en acties die al bekend zijn in het Maatschappelijk Akkoord en vanuit de werkgroepen MijnDorp2030. Op een aantal nieuwe onderwerpen zijn we met elkaar in gesprek gegaan, ook zijn online stellingen ingevuld.


WAT GEBEURT ER MET UW INBRENG?

U denkt mee en geeft aan waar de gemeente volgens u rekening mee moet houden bij de Omgevingsvisie. De opbrengsten van de avonden en de stellingen worden samen met alle informatie die al aanwezig is, vertaald naar een concept Omgevingsvisie. Die presenteren we om te kijken of de inbreng van de avonden juist verwerkt is. Ook zal de concept Omgevingsvisie 6 weken ter inzage liggen en belanghebbenden kunnen hun zienswijze hierop indienen. Op basis van de opgehaalde informatie en zienswijzen maakt de gemeenteraad een belangenafweging en neemt een definitief besluit.

WAT GAAN WE DOEN?

De gemeente Tubbergen gaat een Omgevingsvisie opstellen. Een Omgevingsvisie is een visie op de toekomst van onze gemeente. Hiervoor gebruiken we de ambities en acties die al bekend zijn in het Maatschappelijk Akkoord en vanuit de werkgroepen MijnDorp2030. Op een aantal nieuwe onderwerpen zijn we met elkaar in gesprek gegaan, ook zijn online stellingen ingevuld.


Wij organiseren twee avonden op twee locaties met hetzelfde programma. U kunt zich aanmelden voor één van de twee avonden:

  • 30 oktober van 20:00 tot 22:00 uur bij Café-zaal Kottink, Dorpsstraat 36 in Geesteren, of
  • 31 oktober van 20:00 tot 22:00 bij Zalencentrum Bays, Kerkstraat 78 in Reutum

In verband met de organisatie, vragen wij u om zich voor maandag 21 oktober aan te melden. Stuur daarvoor een mail naar omgevingswet@noaberkracht.nl, onder vermelding van ‘Bijeenkomst Geesteren’ of ‘Bijeenkomst Reutum’.

UITNODIGING
WAT GEBEURT ER MET UW INBRENG?

U denkt mee en geeft aan waar de gemeente volgens u rekening mee moet houden bij de Omgevingsvisie. De opbrengsten van de avonden en de stellingen worden samen met alle informatie die al aanwezig is, vertaald naar een concept Omgevingsvisie. Die presenteren we om te kijken of de inbreng van de avonden juist verwerkt is. Ook zal de concept Omgevingsvisie 6 weken ter inzage liggen en belanghebbenden kunnen hun zienswijze hierop indienen. Op basis van de opgehaalde informatie en zienswijzen maakt de gemeenteraad een belangenafweging en neemt een definitief besluit.

Wat vindt u?
Ga naar de
stellingen!
Energietransitie

Hoe realiseren we de klimaatdoelen en wat betekent dat voor ons landschap?

Klimaatadaptatie

Hoe gaan we om met het beperken van overlast door regen en hitte?

Gezonde leefomgeving

Hoe kan onze omgeving bijdragen aan gezonder leven?

Ondernemen in het buitengebied

Hoe passen wonen, werken, recreëren en windmolens in ons buitengebied?

Toekomst Maatschappelijk Vastgoed

Hoe gaan we om met vervanging of leegstand van bv. kerken, sportaccommodaties en scholen?)