OMGEVINGSVISIE
TUBBERGEN

Alle gemeenten moeten een Omgevingsvisie opstellen, zo ook de gemeente Tubbergen. Een Omgevingsvisie is een visie op de toekomst van onze gemeente. Wat is binnen onze gemeente waardevol en willen we behouden, wat kan anders en waar liggen dus kansen in het buitengebied en in onze kernen? Hiervoor gebruiken we de ambities en acties die al bekend zijn in het Maatschappelijk Akkoord en vanuit de werkgroepen Mijn Dorp 2030. Op een aantal nieuwe onderwerpen zijn we in oktober 2019 met elkaar in gesprek gegaan. Ook zijn er online stellingen ingevuld. Deze gesprekken en stellingen gingen over de thema’s nieuwe energie, klimaatverandering, gezonde leefomgeving, ondernemen in het buitengebied en elkaar ontmoeten. De gemeente Tubbergen gebruikt alle beschikbare informatie om een concept Omgevingsvisie op te stellen. De verwachting is dat deze in mei 2020 gereed is. 

Op deze website vindt u meer informatie over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie Tubbergen. 


menu
OMGEVINGSVISIE
TUBBERGEN

Alle gemeenten moeten een Omgevingsvisie opstellen, zo ook de gemeente Tubbergen. Een Omgevingsvisie is een visie op de toekomst van onze gemeente. Wat is binnen onze gemeente waardevol en willen we behouden, wat kan anders en waar liggen dus kansen in het buitengebied en in onze kernen? Hiervoor gebruiken we de ambities en acties die al bekend zijn in het Maatschappelijk Akkoord en vanuit de werkgroepen Mijn Dorp 2030. Op een aantal nieuwe onderwerpen zijn we in oktober 2019 met elkaar in gesprek gegaan. Ook zijn er online stellingen ingevuld. Deze gesprekken en stellingen gingen over de thema’s nieuwe energie, klimaatverandering, gezonde leefomgeving, ondernemen in het buitengebied en elkaar ontmoeten. De gemeente Tubbergen gebruikt alle beschikbare informatie om een concept Omgevingsvisie op te stellen. De verwachting is dat deze in mei 2020 gereed is. 

Op deze website vindt u meer informatie over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie Tubbergen.